Wednesday, 25 January 2012

Berkongsi Ilmu

Hadis Rasulullah SAW:

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah SAW., sabdanya:

"Siapa yang tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, takbir tiga puluh tiga kali, jadi jumlahnya sembilan puluh sembilan kali, kemudian dicukupkannya seratus dengan membaca:

"La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai-in qadir"

Maka diampuni Allah segala kesalahannya, walaupun sebanyak buih di lautan." (Hadis riwayat Muslim).

~ Subhanallah : "Maha Suci Allah" (Tasbih)

~ Alhamdulillah : "Segala Puji Bagi Allah" (Tahmid)

~ Allahuakbar : "Maha Besar Allah" (Takbir)

~ Laa ilaha Illallah : "Tiada Tuhan Selain Allah" (Tahlil)

~ La ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai-in qadir : Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya adalah semua kerajaan dan puji-pujian dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu)

Serta ditambah pula dengan :

~ Audzubillah himinasyaitonirrajim : Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk"

~ Naudzubillah himinasyaitonirrajim : Kami berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk"

~ Astaghfirullah hal adzim : Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung" (Istighfar)

~ Nastaghfirullah hal adzim : Kami mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung" (Istighfar Jamak)
Mari sama-sama kita amalkan =)


No comments:

Post a Comment

Anything you would like to say?